Đầu in mã vạch Zebra ZT510

Đầu in mã vạch Zebra ZT510 có 2 loại: 203dpi và 300dpi cho phép thay thế cũng như nâng cấp mà không cần đến các phụ kiện kèm theo hay chuyển đổi. Một số đặc điểm cần thay thế hoặc nâng cấp đầu in Zebra ZT510 Đầu in mã vạch Zebra ZT510 bị "xước" -->… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT510

Cách cài driver máy in Zebra ZT510

Đặt vấn đề: Các cài driver máy in mã vạch Zebra ? Cách cài driver cho máy in Zebra ZT510 sử dụng Zebra Setup Utilities ? Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra: ZT200 Series: ZT220, ZT230 ZT400 Series: ZT410, ZT420 Zebra ZT510 Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620 Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4… Continue reading Cách cài driver máy in Zebra ZT510