Đầu in mã vạch Zebra ZT420

Đầu in mã vach Zebra ZT420 có 2 loại để lựa chọn thay thế, nâng cấp: 203dpi và 300dpi, tuy nhiên cần xác định chính xác độ phân giải của máy in cần thay thế. Đối với đầu in có độ phân giải cao hơn hay thấp hơn phải sử dụng bộ chuyển đổi khác… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT420

Trục cao su máy in Zebra ZT420

Trục cao su máy in mã vạch Zebra ZT420 thực hiện đồng thời 2 chức năng chính: kéo nhãn và làm bộ đệm cho đầu in đốt mực in và dán lên bề mặt giấy, trục cao su Zebra ZT420 có độ dài lên tới 18cm đảm bảo cho các bản in có độ rộng… Continue reading Trục cao su máy in Zebra ZT420