Đầu in mã vạch Zebra ZT411

Đầu in mã vạch Zebra ZT411 cung cấp đầy đủ 3 nhóm độ phân giải đầu in 203dpi, 300dpi và 600dpi - linh hoạt hoán đổi, nâng cấp thông qua kit convert. Thành phần cấu tạo đầu in mã vạch Zebra ZT411 với tập hợp hệ thống điểm điốt bán dẫn truyền nhiệt.Độ rộng khả… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT411