Cảm biến giấy máy in Zebra ZT230

Cảm biến nhãn máy in mã vạch Zebra ZT230 bao gồm hai loại chính: một loại nhận biến nhãn được lắp, một loại nhận biết nhãn được lắp là loại nào: Black Mark, Gap/Notch, hay Continuous,... Đặc điểm và một số lưu ý về cảm biến nhận nhãn máy in Zebra ZT230 Nên vệ sinh… Continue reading Cảm biến giấy máy in Zebra ZT230