Đầu in mã vạch Zebra ZT220

Đầu in mã vạch Zebra ZT220 cung cấp và hỗ trợ hai loại chính 203 dpi và 300 dpi, có thể hoán đổi nâng cấp thay thế thông qua bộ chuyển đổi đầu in. Khi nào cần thay thế đầu in mã vạch Zebra ZT220 Đầu in mã vạch ZT220 bị xước --> xuất hiện… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT220