Đâu in máy in Zebra ZM400

Đầu in máy in Zebra ZM400 có 3 loại độ phân giải để lựa chọn cho từng ứng dụng hoặc nhu cầu sản xuất hoặc nhu cầu nâng cấp lên độ phân giải cao hơn: 203dpi lên 300dpi hoặc 600dpi. Các trường hợp cần thay thế đầu in ZM400 ? Đầu in bị xước trong… Continue reading Đâu in máy in Zebra ZM400

Bộ nâng cấp đầu in ZM400 ZM600

Bộ nâng cấp đầu in Zebra ZM400 ZM600 cho phép linh hoạt chuyển đổi từ 203dpi tới 300dpi, 600dpi và ngược lại, các phụ kiện cần nâng cấp lên độ phân giải cao hơn: Bully cho 300dpi và 600dpi Dây curoa cho độ phân giải 300dpi & 600dpi Đầu in 300dpi hoặc 600dpi Các phụ… Continue reading Bộ nâng cấp đầu in ZM400 ZM600