Máy in mã vạch Zebra GX420d/GX420t

Máy in mã vạch Zebra GX420 dòng máy để bàn có hiệu suất cao cung cấp khả năng hoạt động bền bỉ trong môi trường cần đáp ứng nhanh như tốc độ, chất lượng, độ ổn định lâu dài. Zebra GX420 là dòng máy để bàn có tốc độ cao nhất trên thị trường hiện… Continue reading Máy in mã vạch Zebra GX420d/GX420t