Cảm biến nhãn máy in Zebra GX420 GK420

Cảm biến nhãn máy in Zebra GX420t đảm nhiệm chức năng dò tìm kiểu nhãn, định dạng nhãn phù hợp với các cài đặt trên máy in hay các cài đặt trên máy in một cách chính xác. Đối với dòng máy in để bàn Zebra GK420, GX420, GX430 có hai tùy chọn để thay… Continue reading Cảm biến nhãn máy in Zebra GX420 GK420