Máy đọc mã vạch DS9808

Máy đọc mã vạch DS9808 thuộc dòng máy đọc hiệu xuất cao đáp ứng cho hầu hết các ứng dụng trong môi trường công nghiệp, kết hợ chế độ rảnh tay và cầm tay linh hoạt khi sử dụng. Khả năng đọc mọi loại mã vạch 1D, 2D và PDF-417. Những tính năng nổi trội… Continue reading Máy đọc mã vạch DS9808