Ăng ten RFID Zebra AN480

Ăng ten RFID AN480 là bộ thu  hay tiếp nhận thông tin các thẻ tags trên sản phẩm, cho phép thu thập nhanh chóng vào hệ thống thông qua các bộ đọc RFID. Ăng ten AN480 có dải tần số mở rộng: 865 - 956 MHz, phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu. Dễ dàng… Continue reading Ăng ten RFID Zebra AN480