Dây curoa máy in Zebra 220Xi4

Dây curoa máy in mã vạch Zebra 220Xi4 thực hiện hai nhiệm vụ chính: kéo nhãn và thu hồi nhãn hoặc backing sau khi in. Dây curoa máy in Zebra 220Xi4 gồm 3 loại chính: Dây curoa dành cho máy 220Xi4-203dpi: Dây curoa dành cho máy 220Xi4-300dpi Dây curoa cho trục cuộn nhãn Zebra 220Xi4… Continue reading Dây curoa máy in Zebra 220Xi4

Trục cao su máy in Zebra 220Xi4

Zebra 220Xi4 là dòng máy in có độ rộng in lớn nhất hiện nay lên tới 8.5', do đó trục cao su cũng có độ rộng lớn nhất trong các dòng máy in. Các trường hợp cần thay thế trục cao su: Trục cao su bị rách, vỡ trong quá trình hoạt động. Trục cao… Continue reading Trục cao su máy in Zebra 220Xi4