Lắp nhãn kiểu Peel Off trên Zebra 170Xi3 110Xi4

Chủ đề: Cách lắp nhãn trên dòng máy in mã vạch Zebra 170Xi3 và Xi4 Áp dụng: Máy in mã vạch Zebra Xi3 Plus Series: 110Xi3 Plus, 140Xi3 Plus, 170Xi3 Plus, 220Xi3 Plus Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4 Tiến hành: Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn lắp nhãn và ruy băng mực… Continue reading Lắp nhãn kiểu Peel Off trên Zebra 170Xi3 110Xi4