Dây curoa máy in Zebra 110Xi3 Plus

Dây curoa máy in mã vạch Zebra 110Xi3 Plus thực hiện nhiệm vụ truyền chuyển động từ motor sang pully gắn kết với trục cuộn mực thừa và pully gắn kết trục cao su một cách nhịp nhàng và tuần tự. Dây curoa cho máy in Zebra 110Xi3 Plus bao gồm 2 loại: Main Drve… Continue reading Dây curoa máy in Zebra 110Xi3 Plus