Tay cầm đầu in Zebra 105SL Plus

Tay cầm đóng mở đầu in Zebra 105SL Plus thực hiện nhiệm vụ đóng mở nhằm thay thế nhãn, ruy băng mực in và một số chức năng nâng cao khác nhau. Đặc điểm bộ tay cầm đóng, mở đầu in Zebra 105SL Plus Bộ tay cầm có cấu tao từ nhiều linh kiện khác… Continue reading Tay cầm đầu in Zebra 105SL Plus

Đầu in Zebra 105SL Plus

Đầu in máy in mã vạch Zebra 105SL Plus có hai loại để lựa chọn thay thế cũng như nâng cấp: 203dpi và 300dpi. Những lỗi cần phải thay thế đầu in Zebra 105SL Plus Đầu in bị xước --> không có khả năng sửa hay vá lỗi này ( tem in ra xuất hiện… Continue reading Đầu in Zebra 105SL Plus