Trục cao su máy in Honeywell PX4i

Trục cao su máy in Intermec Honeywell PX4i bao gồm tổ hợp trục cao su làm bước đệm và kéo nhãn vào trục cuốn nhãn, do vậy cần lưu ý khi thay thế loại trục này cho chính xác. Khi nào thì cần thay thế trục cao su máy in Intermec Honeywell PX4i Trục bị… Continue reading Trục cao su máy in Honeywell PX4i

Tay cầm đầu in Honeywell PX4i PX6i

Tay cầm đầu in Honeywell PX4i thực hiện chức năng đóng, mở đầu in nhằm thay thế nhãn, mực khi in hết hoặc chuyển đổi nhãn, ruy băng mực in và thực hiện một số tác vụ nâng cao khác. Bộ kit tay cầm đầu in Honeywell PX4i bao gồm: Crank shaft (Cam handle): Tay… Continue reading Tay cầm đầu in Honeywell PX4i PX6i