Căn chỉnh cảm biến giấy máy in PD43 PC23d PC43

Đặt vấn đề: Tôi có thể căn chỉnh cảm biến nhãn trên dòng máy in để bàn Intermec by Honeywell ? Cách sét cho cảm biển nhãn bằng tay cho PC23d hoặc PC43 nhận nhãn định dạng “GAP”, “Notch”, “Soltted” ? Cách sét cảm biến nhãn PD43 nhận nhãn định dạng “Black Mark” ? Máy… Continue reading Căn chỉnh cảm biến giấy máy in PD43 PC23d PC43