Máy đọc mã vạch Honeywell 1900

Honeywell 1900 thuộc dòng máy đọc imager cho phép đọc mã vạch trong hầu hết các môi trường làm việc và đạt tốc độ xử lý nhanh khi đọc, quét hầu hết các loại mã vạch kể cả một số mã vạc bị mất một phần thông tin. Máy đọc Honeywell 1900 được tối ưu… Continue reading Máy đọc mã vạch Honeywell 1900