Thiết bị WiFi ngoài trời AP6562

Bộ thu phát WiFi AP6562 thuộc dòng WiFi ngoài trời của Symbol/Motorola chuyển giao cho Extreme cho phép hoạt động môi trường ngoài trời chuẩn IP67 kháng nước, bụi, cung cấp hiệu năng cả về tốc độ và khả năng đáp ứng số lượng lớn người dùng đồng thời. WiNG AP6562 là bộ thiết bị… Continue reading Thiết bị WiFi ngoài trời AP6562