Máy đọc mã vạch Honeywell Vuquest 3320g

Máy đọc mã vạch Honeywell 3320g được nâng cấp từ dòng Vuquest 3310g, cung cấp đầy đủ hiệu năng như đọc, quét, giải mã toàn bộ các loại mã vạch 1D/2D trên hầu hết các chất liệu và các màn hình thiết bị thông minh: điện thoại, tablet,... Honeywell 3320g cung cấp đầy đủ các… Continue reading Máy đọc mã vạch Honeywell Vuquest 3320g

Dây curoa máy in Zebra 220Xi4

Dây curoa máy in mã vạch Zebra 220Xi4 thực hiện hai nhiệm vụ chính: kéo nhãn và thu hồi nhãn hoặc backing sau khi in. Dây curoa máy in Zebra 220Xi4 gồm 3 loại chính: Dây curoa dành cho máy 220Xi4-203dpi: Dây curoa dành cho máy 220Xi4-300dpi Dây curoa cho trục cuộn nhãn Zebra 220Xi4… Continue reading Dây curoa máy in Zebra 220Xi4