Đầu in mã vạch Zebra ZT411

Đầu in mã vạch Zebra ZT411 cung cấp đầy đủ 3 nhóm độ phân giải đầu in 203dpi, 300dpi và 600dpi - linh hoạt hoán đổi, nâng cấp thông qua kit convert. Thành phần cấu tạo đầu in mã vạch Zebra ZT411 với tập hợp hệ thống điểm điốt bán dẫn truyền nhiệt.Độ rộng khả… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT411

PIN máy đọc mã vạch Symbol DS6878 LI4278

PIN máy đọc mã vạch Symbol DS6878 thuộc nhóm linh kiện hao mòn cần thay thế như chai, hư hỏng cáp, vỡ,.... PIN máy đọc mã vạch Symbol DS6878, Symbol LI4278 Đặc điểm - cấu tạo: PIN máy đọc Symbol DS6878 tương thích với 2 dòng máy đọc mã vạch Symbol LI4278, Symbol LS4278 -->… Continue reading PIN máy đọc mã vạch Symbol DS6878 LI4278