Căn chỉnh cảm biến giấy máy in PD43 PC23d PC43

Đặt vấn đề:

 • Tôi có thể căn chỉnh cảm biến nhãn trên dòng máy in để bàn Intermec by Honeywell ?
 • Cách sét cho cảm biển nhãn bằng tay cho PC23d hoặc PC43 nhận nhãn định dạng “GAP”, “Notch”, “Soltted” ?
 • Cách sét cảm biến nhãn PD43 nhận nhãn định dạng “Black Mark” ?
 • Máy in mã vạch PC43t in nhảy cóc, in tràn sang hai nhãn ?

Áp dụng:

 • Printers Hardware: PC23d, PC43d, PC43t, PD43
 • Printers Hardware: HON PC23d Desktop Printer
 • Printers Hardware: HON PC43 Desktop Printer
 • Printers Hardware: HON PD43 Industrial Printer

Giải quyết vấn đề:

Quá trình căn chỉnh cảm biến nhãn (LSS) cho dòng máy in PC, PD là phương thức máy in sẽ học các thông số của nhãn được lắp vào máy in như khoảng cách, định dạng nhãn : gap, notch, black mark, continuous,….

Thực hiện:

 1. Ấn chọn Main menuhome menu pc23d pc43t.png
 2. Nếu máy in cho phép truy cập danh mục menu mà không cần nhập Password, thì tiếp tục thực hiện các bước dưới đây – Bước 3. Tuy nhiên, nếu máy in hỏi password ( máy in chạy ZSim, Dsim) – nhập password “1138” sau đó ấn nút Enter ở giữa.

enter pc23d pc43t

 1. Sau khi vào menu: Từ “Wizard” > “Calibration” > “Media” . Ấn nút Enter.
 2. Trên màn hình trình căn chỉnh nhãn lựa chọn đúng kiểu nhãn, có sử dụng ruy băng mực hay không. Sau khi máy in thực hiện xong, ấn Enter để thoát ra ngoài.

5. Ấn Menu Home để thoát khỏi trình cài đặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s