Nâng cấp Firrmware máy đọc Honeywell 3310g 3320g

Đặt vấn đề:

 • Cách nâng cấp firmware mới nhất cho Honeywell 3310g ?
 • Upgrade firmware Honeywell 3320g ?
 • Honeywell 3310g bị treo không scan mã vạch ?
 • Honeywell 3320g không kết nối tới phần mềm hệ thống ?

Áp dụng:

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

 • Cài đặt EZConfig trên máy tính
 • Firmware mới nhất cho máy đọc 3310g, 3320g
 • Kết nối Honeywell 3310g, 3320g vào máy tính.

Tiến hành:

 1. Mở EZconfig lên

ezconfig fW 3310g.jpg

Click chọn CONNECTED DEVICE, lựa chọn Update Firmware mục menu

ezconfig 320g.jpg

2. Sau đó click chọn : UPDATE FIRMWARE bên dưới

 1.  Click chọn Browse để tới đường dẫn chứa file Firmware

ezconfig fW 3320g

Sau đó click chọn Update Device.

Mất khoảng 1 – 2 phút để máy đọc cập nhật lại version mới nhất và khởi động lại

Lưu ý:

 • Tránh rút máy đọc trong lúc đang tiến hành nâng cấp.
 • Lựa chọn đúng version cần nâng cấp.
 • Không nên sử dụng máy scan trong lúc cập nhật.

Về file phần mềm cấu hình, FW–> vui lòng liên hệ hotline để được cung cấp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s