Sét IP tĩnh máy in ZM400

Vấn đề đặt ra:

 • Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho máy in mã vạch Zebra ZM400  ?
 • In nhãn qua mạng máy in ZM600 ?

Áp dụng:

 • Máy in mã vạch Zebra ZM400
 • Zebra ZM600

Giải quyết vấn đề:

Lưu ý: Máy in phải có card mạng và cắm rack mạng trước khi tiến hành các bước dưới đây.

Nếu máy in không có card mạng cần mua thêm card mạng. Tham khảo thêm card mạng dưới đây

Các bước tiến hành đặt địa chỉ IP tĩnh cho ZM400 ZM600

 1. Ấn nút SETUP/EXIT để vào menu cài đặt
 2. Ấn nút (+) hoặc (-) liên tiếp để tới mục : IP PROTOCOL. Sau đó ấn SELECT để chọn
 3. Cửa sổ xuất hiện yêu cầu nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu mặc định : 1234
 • Ấn nút (+) để nhập giá trị tăng dần từ 0-9 và nút (-) để di chuyển con trỏ sang phải.
 • Sau khi nhập xong thì ấn SETUP/EXIT
 1. Ấn SELECT . Ấn  nút (+) hoặc (-) đêt chọn PERMANNET
 • Sau khi chọn giá trị PERMANENT xong. Ấn SELECT cho tới khi kết thúc.
 1. Tương tự khi nhập mật khẩu, chúng ta sử dụng (+) để tăng giá trị từ 0-9 và ấn nút (-) để di chuyển sang phải.
 • Sét IP ADDRESS
 • Sét SUBNET MASK
 • Sét DEFAULT GATEWAY
 1. Sau khi nhập xong toàn bộ các thông số trên. Ấn SETUP/EXIT hai lần liên tiếp

         chọn SAVE CHANGES : PERMANENT

 1. Tắt máy in sau đó mở lại máy in → bắt buộc để máy in nhận địa chỉ IP tĩnh vừa sét.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s