Dây curoa máy in Zebra 220Xi4

Dây curoa máy in mã vạch Zebra 220Xi4 thực hiện hai nhiệm vụ chính: kéo nhãn và thu hồi nhãn hoặc backing sau khi in. Dây curoa máy in Zebra 220Xi4 gồm 3 loại chính: Dây curoa dành cho máy 220Xi4-203dpi: Dây curoa dành cho máy 220Xi4-300dpi Dây curoa cho trục cuộn nhãn Zebra 220Xi4… Continue reading Dây curoa máy in Zebra 220Xi4

Advertisements

Đầu in mã vạch Zebra ZT220

Đầu in mã vạch Zebra ZT220 cung cấp và hỗ trợ hai loại chính 203 dpi và 300 dpi, có thể hoán đổi nâng cấp thay thế thông qua bộ chuyển đổi đầu in. Khi nào cần thay thế đầu in mã vạch Zebra ZT220 Đầu in mã vạch ZT220 bị xước --> xuất hiện… Continue reading Đầu in mã vạch Zebra ZT220